Another demo
Welcome in the demo

Ineens waren ze er, vier verblijfsvergunningen binnen korte tijd voor klanten waarvoor het Vlotteam zich in de afgelopen jaren intensief heeft ingezet. Deze verblijfsvergunningen hebben alle vier...

Ga naar https://www.npostart.nl/2doc/26-09-2018/VPWON_1269431

Vanaf 5 januari is Sietske Stamhuis werkzaam bij het Leger des Heils, voor zowel het VLotteam als voor het ambulante team Maastricht. Stamhuis (36) was eerder werkzaam als directeur zorg bij een...

Op 1 juli vorig jaar liquideerde de stichting Vlot Zuid-Limburg. Het batig saldo van 25.000 euro ging over naar het Leger des Heils, onder de voorwaarde dat dit bedrag uitsluitend bestemd is voor...

Op dit moment rouleert er onder NGO's en de gemeenten een voorstel over de toekomst van de LVV. In dat voorstel worden drie opties beschreven waaruit een nieuw kabinet een keus moet maken. In een...