Another demo
Welcome in the demo

kabulMidden augustus komt er een email vanuit Frankrijk - vakantieadres van Petra Kramer, de advocate van Noori- dat de rechtbank het beroep van Noori heeft gehonoreerd. De negatieve beschikking van de IND was niet zorgvuldig. Een en ander betekent dat Noori vanuit het detentiecentrum te Rotterdam weer naar de opvang van VLot mag. Bovendien moet de IND een nieuw en deze keer zorgvuldig besluit nemen. Hiermee komt voor Noori met een klap een einde aan twee bange maanden in de gevangenis.

Korte samenvatting van het voorafgaande. Midden juni stapt Noori in de trein van Eindhoven naar Maastricht, zonder te betalen. Niet slim, maar wat doe je als je van weinig geld moet rondkomen? In Weert wordt hij betrapt, het weekend brengt hij door in de gevangenis te Roermond en daarna wordt hij overgebracht naar het detentiecentrum te Rotterdam. Om te voorkomen dat hij binnen de kortste keren op het vliegtuig naar Afghanistan (land van herkomst) wordt gezet doet hij een nieuw asielverzoek, het tweede op grond van zijn bekering tot het christendom in september 2013. En in zo’n geval is de IND verplicht dit verzoek serieus te onderzoeken want de islam de rug toekeren, daar staan in Afghanistan strenge straffen op.
Dan beginnen twee bange maanden. Gelukkig krijgt hij regelmatig bezoek van diverse Afghaanse vrienden en zijn buddy vanuit de kerk te Bunde. Ook de maakster van de film waaraan Noori meewerkt (film gaat over een aantal ex minderjarige, Afghaanse asielzoekers die VLot opvangt) zoekt hem regelmatig op. Iedereen, die hem spreekt is het erover eens dat het slecht gaat met Noori. Hij eet slecht, slapen gaat erg moeilijk en zijn problemen op psychisch vlak verergeren in snel tempo. De medicijnen die zijn psychiater heeft voorgeschreven werken onvoldoende. Zijn advocate zet alle middelen - lees: rapporten - in om hem vrij te krijgen. Niet alleen het rapport van de behandelend psychiater, maar ook een psychotechnisch onderzoek dat verslag doet van zijn beperkte intellectuele capaciteiten. Verder is er een rapport van bureau Kinterview dat het interview van zijn eerste bekeringsprocedure heeft bekeken en onomstotelijk vaststelt dat nogal wat vragen te moeilijk voor hem waren, want veel te abstract.