Moeder K, Hongaarse met vier kinderen in Nederland, waarvan drie minderjarig, komt via een vertrouwensman in contact met ons. Bij het aanvragen van een bijstandsuitkering gaat het fout. De IND stelt vast dat er sprake is van een code 40, dat mevrouw niet voldoende in haar onderhoud in Nederland kan voorzien en dat daarom het verblijfsrecht wordt beëindigd. Doordat zij heel beperkt werk heeft en vanaf dat moment alle toeslagen moet missen, loopt zij snel huurachterstand op. De huur wordt opgezegd en het gezin komt op straat te staan. Een schuldsaneerder trekt zich hun lot aan. Na een overnachting in een hotel in Voerendaal laat hij het gezin tijdelijk als gast bij hem wonen. Dat gaat drie weken goed, totdat na klachten uit de buurt de woningcorporatie dwingend het vertrek van het gezin oplegt. Als hij daaraan niet voldoet heeft dat ernstige gevolgen voor hem.
Goede raad is duur. VLotteam vangt geen gezinnen op. Overleg met parochies en de deken van Heerlen levert ook geen huisvesting op in een van de kerken of kerkgebouwen. Wel zijn de parochies bereid te delen in de kosten van huisvesting elders. Door een inspanning van medewerkers van de Andreasparochie op de Heerlerbaan en de parochie in Voerendaal lukt het om het gezin drie weken onderdak te bieden in een chalet op een camping in Rimburg.
De hoop is dat de Vreemdelingenkamer in Den Haag snel de artikel 40 code van tafel veegt. Een beslissing blijft echter uit. Het geld raakt op en de camping gaat over op winterstand, het chalet moet worden ontruimd. Meer en meer wordt duidelijk dat moeder K niet voldoende inkomen krijgt om voor een aanvullende bijstandsuitkering in aanmerking te komen. Waarmee haar kansen in Nederland heel slecht zijn. Bovendien staan twee van haar kinderen onder voogdij en wil moeder haar kinderen hier niet naar school laten gaan. Overleg tussen VLotteam en leerplichtambtenaar leidt er toe dat de laatste het nog drie weken aankijkt en dan pas tot actie zal overgaan.
VLotteam stelt moeder K voor met de Dienst Terug&Vertrek serieus te gaan praten over vrijwillige terugkeer naar Hongarije. Een gesprek met de dienst wordt gearrangeerd voor de dinsdag. VLotteam bereidt op de vrijdag ervoor de moeder op dat gesprek voor. Woede, ongeloof, gezinsberaad, in ons beste Duits wordt er lang en veel gehuild en gescholden.
Moeder K: Varum volen mis curik siken is vil nur majne rue haben veil in ungan volte mis toten mit kinder vegen diskriminacion und voltemis gekvaltigen und va da di kinder (Waarom willen jullie ons terugsturen, ik wil alleen mijn rust hebben, want in Hongarije zullen ze mij en mijn kinderen doden, discrimineren ze ons, verkrachten ze mij en mijn kinderen).
De dag voor de afspraak met de DT&V vertrekt moeder K met haar kinderen met onbekende bestemming.
Wij weten dat ze die maandag tijdelijk in een woning over de grens onderdak kan krijgen. Alle contacten vallen die dag stil. VLotteam informeert voogdij en leerplichtambtenaar dat zij het dossier kunnen sluiten.

Rob Gulpen