VLot rapportage 2016 def kaft

52 uitgeprocedeerde asielzoekers zochten in 2016 kortere of langere tijd toevlucht bij VLot. De vier huizen van VLot zijn vol. Soms is nog een noodbed mogelijk voor maximaal twee weken. Acht klanten van VLot wonen al meer dan vier jaar bij VLot. Er is voor hen geen procedure meer denkbaar in Nederland, terugkeer naar het geboorteland is ook niet mogelijk. Zij zijn kandidaat voor een van de voorlopig zes shelterplaatsen die het VLotteam in 2017 in Maastricht met het Leger des Heils wil gaan realiseren. Dan ontstaan weer vrije plekken in de organisatie en kunnen weer andere klanten worden opgenomen. Van de mensen die ons in 2016 verlieten had een kwart (25%) met onze hulp een verblijfsstatus gekregen, waren er zeven (16%) vrijwillig teruggekeerd en ging de helft met onbekende bestemming (MOB). Een vrouw ging na haar bevalling naar een gezinslocatie. De cijfers over 2016 wijken weinig af van die van de jaren ervoor. VLotteam blijft een perfecte tijdelijke voorziening voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Het succes van de organisatie straalt af op haar klanten. Want daar doen we het voor. Het jaarverslag vindt u hier