fadhel

Op 1 juli zal Fadhel Alhassouni zijn werkzaamheden voor het VLotteam beëindigen. Hij gaat zich dan helemaal concentreren op zijn werk voor de Iraakse culturele stichting ICMP. Daarnaast blijft hij budgetcoach bij de welzijnsorganisatie Alcander. Fadhel was van december 2012 16 uur per week gedetacheerd bij VLotteam (voorheen Stichting Vlot) vanuit het werkvoorzieningsschap WOZL. We hebben Fadhel leren kennen als een zeer bevlogen medewerker met een flinke juridische kennis. Bijzonder was dat hij de landen van Noord-Afrika van binnenuit kende en uiteraard Irak als zijn vaderland.

Zijn werktijd en werklust waren onbegrensd. Als iemand ‘s nachts naar het ziekenhuis moest, stond hij paraat. Voor zijn klanten ging hij door het vuur. Ieder mogelijkheid werd nauwgezet onderzocht om voor hen een nieuwe toekomst te realiseren, door het verwerven van een status of de begeleiding van terugkeer. Vele, vele klanten zijn de afgelopen vijf jaar door hem geholpen en vaak met succes.

Wij zijn hem dankbaar voor zijn tomeloze inzet en wensen hem voor de laatste twee jaar van zijn beroepscarrière nog veel succes en plezier toe.

Mede namens zijn collega’s,

Pol Verhelle, projectleider Vlotteam