Begin april kondigde VLotteam een opnamestop af voor haar kamers in Heerlen en Maastricht. Hoe staat het nu daarmee? Op 1 juni is een van de twee flats van Maastricht ontruimd. Over het lot van de tweede flat bestaat grote onzekerheid, voorstelbaar is dat ook deze op termijn moet worden ontruimd. Als uiterst tijdelijke en overbrugging en oplossing voor maar enkele klanten bracht VLotteam vier klanten onder in een studio van het Leger des Heils. Een Maastrichtse klant hebben we tijdelijk in Heerlen ondergebracht in afwachting van zijn definitieve vertrek. Een ander zal naar Heerlen verhuizen als daar naar verwachting eind juni plaats vrijkomt. Dan zal ook een grote zolderkamer zijn gesplitst in twee kleinere units. Er is dan even een beetje lucht en zal de vrijkomende ruimte alleen worden gebruikt voor ultra kort verblijf. Vlotteam blijft in Maastricht onverminderd zoeken naar een woning waar minstens 6 klanten kunnen worden ondergebracht. De komende maanden wordt in Maastricht een groot aantal AMV-ers (alleenstaande minderjarige asielzoekers) verwacht die op de leeftijd van 18 jaar op straat komen staan als er geen verblijfsvergunning wordt afgegeven. VLotteam is met de gemeente in overleg hoe aan deze komende forse vraag een antwoord kan worden geboden.