huisDit weekend is de eerste van vier bewoners ingetrokken in de nieuwe woning van VLotteam aan de Korvetweg in Maastricht. De tweede woning wordt medio oktober opgeleverd. In totaal zullen in de twee woningen totaal acht klanten van VLotteam worden ondergebracht. Een huismeester ziet toe dat de bewoners zich volgens de huisregels gedragen. De bewoners van deze panden komen voor een deel uit herhuisvesting. VLotteam heeft nu nog een flat aan de Pres. Rooseveldlaan, maar deze zal eind van het jaar worden afgestoten. Ook ontstaat er in de nieuwe woningen ruimte voor de huisvesting van AMV's (alleenstaande minderjarige asielzoekers), veelal jonge mannen die als zij 18 jaar worden en geen verblijfsstatus hebben gekregen, van straat worden geplukt en bij VLotteam onderdak krijgen. In de tussentijd starten wij met hen een nieuwe asielprocedure op. Over de problematiek van deze jonge asielzoekende jongeren wordt intensief overleg gevoerd met de gemeente Maastricht. Eigen onderzoek van moederorganisatie Leger des Heils toont aan dat er in Maastricht zeker 10-15 plaatsen permament beschikbaar moeten zijn om de stroom van meerderjarig geworden AMV's te kunnen opvangen. Over de positie van AMV's schreef journalist Judith Janssen twee artikelen in De Limburger van 17 augustus. Je vindt ze hier en hier