VLotteam heeft in 2019 41 asielzoekers begeleid, iets minder dan in 2018 (47 klanten), omdat klanten sneller doorstromen naar een AZC en vanwege de klantenstop in Maastricht en inkrimping van het aantal huizen. In Maastricht waren dat er 15, in Heerlen 26. Deze waren al begin 2019 klant, werden dat in de loop van het jaar, bleven dat nog tot eind 2019 of vertrokken ergens in de loop van dat jaar.

Veel klanten kwamen uit Afghanistan (11) op afstand gevolgd door landen als Irak en Iran (beide 7), Algerije (4) en Nigeria 3.

Afghanistan

11

Algerije

4

Bangladesh

2

Ethiopië

1

Gambia

1

Guinee

1

Irak

7

Iran

7

Ivoorkust

2

Nigeria

3

Oeganda

1

Sierra Leone

1

Oorlogsgebieden als Syrië en Jemen komen in dit overzicht niet voor, de meesten van hen krijgen in Nederland direct een verblijfsvergunning. Iets soortgelijks geldt voor Eritrea, tenminste voor de asielzoekers die Eritrea illegaal verlaten hebben. De meeste klanten van VLotteam zijn individuen, in uitzonderingsgevallen vangt VLotteam ook alleenstaande moeders met een kind op. Een gezin wordt doorverwezen naar een gezinslocatie van de IND.

Het grote aandeel Afghanen (vrijwel allen uit Maastricht) komt van de groep voormalige minderjarige asielzoekers, op jonge leeftijd naar Nederland gekomen, die onder de voogdij van NIDOS (voogdijinstelling voor minderjarige asielzoekers) vallen en in instellingen wonen beheerd door Xonar. Veel van hen komen ondanks de alsmaar verslechterende veiligheidssituatie (ook de Nederlandse regering erkent dit) toch niet voor een verblijfsstatus in aanmerking en komen op hun achttiende op straat te staan. Vraag is wat er – ondanks de talloze bomaanslagen en de op handen zijnde terugtrekking van de VS - moet gebeuren voordat Nederland het terugsturen van asielzoekers niet meer aanvaardbaar vindt.

Opvallend is ook de instroom van asielzoekers uit Afrikaanse landen zoals Algerije, Gambia, Guinee, Nigeria, Ivoorkust, Oeganda en Siërra Leone. Allemaal relatief veilige landen. Verreweg de meeste asielzoekers uit deze landen krijgen dan ook geen verblijfsvergunning.

 

cirklediagram