Welcome in the demo
Another demo

 

In de afgelopen jaren heeft een groep van trouwe donateurs het werk van het VLotteam financieel gesteund. Dat deden zij door hun donatie over te maken op de rekening van Stichting VLot. Het bestuur van deze organisatie heft per 1 juli de stichting op. Zij blijft het belang onderschrijven dat het werk van het VLotteam, sinds 2017 onderdeel van het Leger des Heils, door donateurs wordt ondersteund. 
Met het huidige bestuur van de stichting zijn afspraken gemaakt om bij het VLotteam dezelfde richtlijnen aan te houden voor het gebruik maken van de giften. Giften en donaties kunnen vanaf 1 juli worden overgemaakt op rekeningnummer: NL41 RABO 0157 3988 89 t.n.v. Stichting Leger des Heils Limburg/Brabant, onder vermelding van Vlotteam. Dat laatste is van belang om uw donatie gericht door te kunnen sluizen naar het VLotteam. Het Leger des Heils heeft ook de ANBI status waardoor ook deze giften aftrekbaar zijn voor de belasting. De vaste donateurs zijn deze week via een persoonlijke brief van deze wijziging op de hoogte gesteld.