onderkomen

Ineens waren ze er, vier verblijfsvergunningen binnen korte tijd voor klanten waarvoor het Vlotteam zich in de afgelopen jaren intensief heeft ingezet. Deze verblijfsvergunningen hebben alle vier een lange aanloop, in meerdere gevallen moest de advocaat de IND aanmanen binnen de gestelde termijnen met een beslissing te komen. Ook overkwam het een klant dat deze wel voor de IND voor een eerste gehoor werd uitgenodigd maar dat de IND voor een nader gehoor tot een verlengde aanvraag besloot. In deze casus duurde het uiteindelijk tweeëneenhalf (2,5) jaar voordat de verblijfsvergunning werd afgegeven. De man die dit overkwam, Yasser M, een tandarts uit Irak die vanaf 2017 klant was van het Vlotteam. De vasthoudende inzet van de advocaat van Yasser, Petra Kramer, en van onze collega Wendy Vencken zorgde er voor dat in juni de vlag uit kon. Yasser zit nu in een traject om in aanmerking te komen voor een woning. Dan kan hij in rust zijn studie voorzetten. 

De weg die de IND aflegde om tot een verblijfsvergunning voor Mohamad N. te komen is mogelijk nog bizarrer. Mohamad sinds 2011 als minderjarige Afghaan in Nederland, werd onze klant in 2015. Mohamad werd toen 18, zijn tijdelijke verblijfsvergunning wegens minderjarigheid verliep toen. En zoals bij veel (ex)klanten van Vlotteam stelde zijn advocaat alles in het werk om ook voor N. een verblijfsvergunning te krijgen, gebaseerd op de bekering tot het christendom die N. in Nederland had doorlopen en waarin hij op de hulp van de protesantse kerk In Bunde/Meerssen kon rekenen voor de verdieping van zijn bekeringsproces. Uiteindelijk werden het vier procedures voordat de IND door de knieen ging. De manier waaop was mogelijk nog opmerkelijker. De advocaat was tegen de afwijzing door de IND in de vierde procedure in beroep gegaan bij de rechtbank. Deze gaf de advocaat gelijk en droeg de IND op haar huiswerk opnieuw te maken. Tegen dat besluit van de rechter kon de IND in hoger beroep gaan, wat eerder vaker gebeurde. De IND liet echter de beroepstermijn lopen. VLotteam ging er dus vanuit dat er een nieuw besluit van de IND zou komen, met een heroverweging van argumenten, pro en contra. Niets van dit alles. Drie  weken nadat de beroepstermijn was verlopen meldde de IND zonder argumenten dat, met terugwerkende kracht tot aan het begin van de vierde procedure in 2018, N. een verblijfsvergunning voor vijf jaar werd verstrekt. Ook dat was reden voor een feestje. N. word nu in Maastricht door de gemeente en Probe aan een woning geholpen. Hij krijgt een ambachtelijke spoedcursus, wil heel snel zijn inburgering halen en dan aan het werk. Overigens was N. een van de drie Afghaanse jongens over wie cineaste Jacqueline Vugt de docu Onderkomen maakte. Deze is nog steeds te zien op https://www.npostart.nl/2doc/26-09-2018/VPWON_1269431

En over N. verschijnt zaterdag 14 augustus een uitgebreid artikel van de hand van Judith Jansen van De Limburger. Daarin interviewt zij N. en zijn advocaat...Petra Kramer. Een bijzondere vermelding nog voor collega Huub Keybets die, samen met collega's, Noori in al die jaren steunde.

Nog twee klanten van ons, Feda R. en Abu K., beiden langdurig klant van ons in Heerlen, kregen in het voorjaar van 2021 een verblijfsvergunning. Feda omdat hij geholpen door het Humanistisch Verbond de IND kon overtuigen een overtuigd atheist te zijn die voor zijn veiligheid in Afghanistan ernstig moest vrezen. Ook hier was de advocaat ... Petra Kramer.

Abu K was al langere tijd uit beeld bij het VLotteam, hij vertrok in 2018 naar de IND en wachtte heel lang op een interview. Dat leidde tot een verlengde aanvraag, een afwijzing en vervolgens ging advocaat Ed Engelen in beroep. De rechter stelde Abu K. en Engelen in het gelijk. Ook hier haalde de IND bakzeil en verstrekte ongeveer per omgaand de gevraagde vergunning.